ทัวร์ญี่ปุ่น SHOCK ! PRICE 3 วัน 2 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]

รหัสทัวร์

EDC170668

สายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 18,888.-☛  เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมย่านเมืองเก่า    
☛ สัมผัสหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก                    
☛  เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ”    
☛  ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE                    
☛ ช้อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ และ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ
☛  ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทนาโกย่า
☛  บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
☛  เที่ยวครบเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ 

Highlight

 • เมืองทาคายาม่า
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เมืองนาโกย่า
 • ย่านการค้าซาคาเอะ
 • มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ
 • ปราสาทนาโกย่า

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿18,888 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿19,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 18,888 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 19,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development