• cantonfair
 • จองทัวร์กับ EDC
 • ticket
 • เที่ยวจีน
 • ขอราคากรุ๊ปเหมาคลิกเลย
 • เที่ยวญี่ปุ่น

กวางเจา 135 สินค้าแต่ละ Phase

กวางเจาเทรดแฟร์ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 หลังจากนั้นได้จัดเป็นประจำเรื่อยมา โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เฟส เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ
• ครั้งแรกของปี จัดขึ้นในช่วง กลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
• ครั้งที่สองของปี จัดขึ้นในช่วง เดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน
ปัจจุบันงานกวางเจาเทรดแฟร์ได้จัดมาถึงครั้งที่ 135  ซึ่งสินค้าที่จัดแสดงในแต่ละเฟส มีดังนี้
 


Phase 1 วันที่ 15-19 เมษายน 2567
• เครื่องใช้ไฟฟ้า • อุปกรณ์สื่อสาร • อิเล็กทรอนิกส์ • ยานยนต์ • อะไหล่ยนต์
• โลหะภัณฑ์ • เครื่องมือ • เครื่องจักรกล • เครื่องจักรก่อสร้าง • วัสดุก่อสร้าง
• วัสดุตกแต่ง • เคมีภัณฑ์ต่างๆ • จักรยาน • มอเตอร์ไซค์ • ชิ้นส่วนเครื่องกล
• อุปกรณ์ให้แสงสว่าง • เครื่องจักรแปลรูป

  

Phase 2 วันที่ 23-27 เมษายน 2567

• ของขวัญ • ของพรีเมี่ยม • ของเล่นเด็ก • เครื่องใช้ศิลปะแก้ว • สินค้าอุปโภค
• ของใช้ภายในบ้าน • ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ • อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน • ของประดับสวน • นาฬิกา
• ผลิตภัณฑ์ทอ • งานกระจก • ผลิตภัณฑ์จากหิน • เฟอร์นิเจอร์ เซรามิกPhase 3 วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2567

• รองเท้า • เครื่องประดับ • อุปกรณ์ทางการแพทย์ • ยารักษาโรค • วัสดุสำนักงาน
• กระเป๋าเดินทาง • เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก • อาหาร ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
 

 

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • ลูกบาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศดาว
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เตยหอม
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • จ๊ะเอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • คุณเนตร
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • ลูกตุ้ม
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • พีพี
 • แผนกกรุ๊ปเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)