การชำระค่าบริการ

วิธีการชำระเงิน

 • ชำระด้วยเงินสด ที่สำนักงานบริษัทฯ
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต ที่สำนักงานบริษัทฯ
 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ (เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารให้แก่ท่าน) 
 • ชำระด้วย Bill Payment กับธนาคารชั้นนำ (เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมใบชำระ Bill Payment ให้แก่ท่าน)
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ให้แก่ท่าน)

** บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ไม่มีนโยบายให้ลูกค้า โอนเงินค่าบริการต่างๆ เข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานบริษัทฯ
** การชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้แล้ว
** หลังจากท่านชำระเงินโปรดส่งหลักฐาน พร้อมแจ้งการชำระแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการแจ้งการชำระเงินได้ที่ใบแจ้งหนี้ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ท่านทำการจอง
** การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงิน และบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว

อีเมล์ : info@edcbooking.com หรือ info@edc.co.th
โทรสาร : 0-2735-2345(อัตโนมัติ Fax ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
กรุณาชำระค่าบริการผ่านทางธนาคารชื่อบริษัท "อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด" เท่านั้น
 

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (ONLINE PAYMENT)

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์โปรดใส่เลขที่ใบแจ้งหนี้(Invoice) ที่ท่านได้รับแจ้งจาก EDC Travel Plus Co., Ltd.

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลขที่ใบแจ้งหนี้(Invoice) ใส่ลงไปในช่องด้านล่างเพื่อนำท่านไปสู่หน้าการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

หากท่านเลือกชำระค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าบริการอื่นๆ ด้วยบัตรเครดิต แต่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางเพื่อนำบัตรเครดิตมาชำระที่สำนักงานของบริษัทฯ

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ร่วมกับ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทย หรือแม้แต่ท่านอยู่ต่างประเทศ ก็สามรถขำระได้ โดยท่านปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 • แจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าท่านจะชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
 • เจ้าหน้ที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิงให้ท่าน
 • ท่านเข้าไปที่ Web site ของบริษัทฯ เลือกการชำระเงิน เลือกการชำระด้วยบัตรเครดิออนไลน์
 • นำเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ใส่ลงไปในช่อง Invoice no./Ref no. หลังจากนั้น คลิก Submit
 • ระบบจะแสดงรายละเอียด บริการที่ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ อาทิเช่น รายละเอียดตั๋วเครื่องบิน สายการบิน เส้นทางบิน หรือรายละเอียดทัวร์ เป็นต้น พร้อมกับแสดงจำนวนเงินค่าบริการ
 • เมื่อท่านตรวจเช็คข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Check Out ระบบจะนำท่านไปยังเวปไซต์ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และทำตามคำแนะนำในเวปไซต์ธนาคารต่อไป จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านระบบ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด มั่นใจสูงสุดได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นความลับด้วยระบบเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer(SSL) แม้แต่ EDC Travel Plus Co., Ltd. ก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลของท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kasikornbank.com

 • ลูกบาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศดาว
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เตยหอม
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • จ๊ะเอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • คุณเนตร
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • ลูกตุ้ม
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • พีพี
 • แผนกกรุ๊ปเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)