รู้จักเราก่อนจอง

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ดำเนินกิจการตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินประเภท BSP IATA ACCREDITED AGENT จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(International Air Transport Association – IATA) มาตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯ สามารถออกบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินชั้นนำจากทั่วโลก ให้ผู้โดยสารได้เอง และบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบินไทย(Thai Airways Authorized Agent)  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินกิจการให้บริการทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, บริการรถรับ-ส่ง, บริการรับจองโรงแรม-ที่พัก ทั่วโลก

ในปีแรกของการเปิดดำเนินการ บริษัทฯ ได้เป็นผู้ให้บริการบัตรโดยสารเครื่องบินแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,500 คน 

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.edcbooking.com เพื่อให้บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบินแบบออนไลน์  โดยเว็บไซต์ www.edcbooking.com ได้รับอนุมัติเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD VERIFIED จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินกิจการโดยการให้บริการที่มีมาตรฐานแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุดในการใช้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ในการให้บริการ   ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีโอกาสได้รับรางวัล จากองค์กรชั้นนำ ดังนี้.-  

-    รางวัลยอดขายตั๋วเครื่องบินสูงสุด สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ ประจำปี 2010
-    รางวัลยอดขายตั๋วเครื่องบินสูงสุด สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ ประจำปี 2012
-    รางวัลยอดขายตั๋วเครื่องบินสูงสุด สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ ประจำปี 2013
-    รางวัลยอดขายตั๋วเครื่องบินสูงสุด สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ ประจำปี 2014
-    รางวัลยอดขายตั๋วเครื่องบินสูงสุด สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ประจำปี  2011 และปี 2012
-    รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว ระดับดี ประจำปี 2013 - 2015 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านทัวร์ต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ ทั้งทัวร์ในรูปแบบทัวร์ร่วมคณะ(Collective Tour) และทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ (Incentive Tour) บริษัทฯ มีความชำนาญในเส้นทางฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น และทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ เป็นต้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ 3 ชั้น ที่ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 บนพื้นที่ 212 ตารางวา มีพื้นที่สำนักงาน 500 ตารางเมตร  และบริษัทฯ ได้ย้ายมาอยู่สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่ปี 2558  เป็นต้นมา 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ www.edcbooking.com เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมตั๋วเครื่องบิน และทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก โดยได้เตรียม ตั๋วเครื่องบิน และรายการทัวร์ไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ท่านได้เลือกจองตามความต้องการของท่าน

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ได้เลือกใช้บริการด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านได้รับความพอใจสูงสุดในการใช้บริการ 

ธุรกิจหลักของบริษัท

 • จำหน่ายบัตรโดสารเครื่องบิน
 • บริการทัวร์แบบร่วมคณะ(Collective Tour)
 • บริการรับจัดทัวร์(Incentive ทัวร์)
 • บริการรับจองโรงแรมที่พัก
 • บริการรับจองรถรับส่ง
 • บริการรับจองบัตรเข้าชมสถานที่
 • บริการรับจองบัตรโดยสารรถไฟต่างประเทศ

ข้อมูลบริษัท

 • ทุนจดทะเบียน 5,000,000.-บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) ชำระเต็มมูลค่า
 • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105549091703 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิชย์
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549091703
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05594 ออกโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่สมาชิก 854

เลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-735-0909 ( 10 คู่สาย )

โทรสาร : 02-735-2345

อีเมล์ info@edcbooking.com : info@edc.co.co.th

ไลน์ : @edctravel

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
 • วันเสาร์ เปิดบริการ 8.30 น. - 14.00 น.
แผนที่สำนักงานบริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
 • ลูกบาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เตย
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • เนตร
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • ตุ้ม
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • พี
 • แผนกกรุ๊ปเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)