ข้อมูลลูกค้ากรุ๊ป

เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
มกราคม 28 ม.ค. - 4 ก.พ. 2566 บริษัท ไคเลอร์ลิงค์ จำกัด 12 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
5-7 ม.ค. 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 94 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระยอง
11 ม.ค. - 15 ก.พ. 2566 บริษัท ยาแก้ไอตราเสือดาว จำกัด 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 8-13 ก.พ. 2566 บริษัท เครส ฟาร์มา จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
24-27 ก.พ. 2566 คณะทัวร์กรุ๊ปพิเศษ ท่องเที่ยวฮ่องกง 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
8-12 ก.พ. 2566 บริษัท ยาแก้ไอตราเสือดาว จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
2-7 ก.พ. 2566 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 4(วธอ. 4) 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
มีนาคม 8-13 มี.ค 2566 บริษัท เครส ฟาร์มา จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
15 มี.ค - 18 ก.พ. 2566 สโมสร Bangkok United FC 17 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
1-5 มี.ค 2566 ข้าวไก่แจ้ 37 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
6-14 มี.ค 2566 โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ญี่ปุ่น
25-28 มี.ค 2566 คุณสโรชา และคณะ 6 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
31-2 มี.ค 2566 คุณ วชิราภรณ์ (และคณะ) 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
4-6 มี.ค 2566 คุณ ขวัญนภา (และคณะ) 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
4-10 มี.ค 2566 บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะที่ 1 60 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ดูไบ
6-12 มี.ค 2566 บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะที่ 2 60 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ดูไบ
16-31 มี.ค 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ญี่ปุ่น
14-18 มี.ค 2566 บริษัท SUIKA จำกัด 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
28 มี.ค - 2 เม.ย. 2566 บริษัท ซีเวิลด์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
เมษายน 23-25 เม.ย. 2566 คุณ นลินภัสร์ (และคณะ) 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
12-17 เม.ย. 2566 คุณ พิชญา (และคณะ) 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
12-14 เม.ย. 2566 คุณกาญจนา และคณะ 3 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566 คุณณฐอร และคณะ 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
19-22 เม.ย. 2566 AIMDHRAM CO.,LTD. 6 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2566 THONGSMITH SIAM CO.,LTD. 6 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์มาเลเซีย
15-19 เม.ย. 2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนชญ์อะไหล่รถเกี่ยวข้าว 1999 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 เม.ย. 2566 บริษัท ไอแมกซ์ เพาเวอร์ทูล จำกัด 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-19 เม.ย. 2566 บริษัทเดอะ สปา กรุ๊ป จำกัด 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-19 เม.ย. 2566 บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-19 เม.ย. 2566 บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-19 เม.ย. 2566 บริษัท โมชั่น กรุ๊ป จำกัด ( คุณขนิษฐา ) 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 เม.ย. 2566 บริษัท ส่งการช่าง (2017) จำกัด 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-19 เม.ย. 2566 บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 เม.ย. 2566 บริษัท ทูซีเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด ( คุณนัทนันท์ ) 3 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-19 เม.ย. 2566 บริษัท คาริน่า กรีน 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 เม.ย. 2566 ENGINEERING.CO.,LTD.(คุณสุภาพร ) 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
พฤษภาคม 5 พ.ค. - 7 มี.ค 2566 คุณวิรากร และคณะ 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
24 พ.ค. - 30 มี.ค 2566 คุณสุพร และคณะ 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
16-21 พ.ค. 2566 บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 5 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เซี่ยงไฮ้
3-3 พ.ค. 2566 Learning Curve Co.,Ltd. 1 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ออสเตรเลีย
1-5 พ.ค. 2566 บริษัท ปามาทอย จำกัด ( คุณเนท ) 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
7-16 พ.ค. 2566 บริษัท เน็ตวิช จำกัด 1 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
มิถุนายน 25 มิ.ย. - 29 ก.ค. 2566 บริษัท ไทยฟู้ดส์ นิวเคลียส จีเนติกส์ จำกัด 4 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ฝรั่งเศส
กรกฎาคม 8-10 ก.ค. 2566 TKA DESIGN & ENGINEERING CO., LTD. 37 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
กันยายน 1 ก.ย. 2566 - 14 ม.ค. 2567 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 465 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์จีน
เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
กันยายน 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2565 สโมสรฟุตบอลบางกอกซิตี้ FC 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ธันวาคม 16-18 ธ.ค. 2565 บริษัท โคเบลโก้ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล(ไทยแลนด์) จำกัด(ท่องเที่ยวภูเก็ต) 90 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
พฤศจิกายน 14-15 พ.ย. 2564 กรุ๊ปท่องเที่ยว ส่วนตัว(ท่องเที่ยวภูเก็ต) 35 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
มกราคม 14-18 ม.ค. 2563 คุณมงคล 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
17-21 ม.ค. 2563 SCG (Thailand) Co.,Ltd. 58 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
กุมภาพันธ์ 5-8 ก.พ. 2563 สิงห์ขอนแก่น 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
มกราคม 26-29 ม.ค. 2562 กรุ๊ป คุณเปียโน 78 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
26-27 ม.ค. 2562 เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ 150 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
กุมภาพันธ์ 12-16 ก.พ. 2562 กรุ๊ปแพลนท์ ไอเดีย 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
22-26 ก.พ. 2562 ไลท์อัพ ดีไซน์ 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
25-27 ก.พ. 2562 คุณรุจน์ สยามธุรกิจ 52 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
20 ก.พ. - 24 มี.ค 2562 เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ 48 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
มีนาคม 9-13 มี.ค 2562 บจก.ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
6-10 มี.ค 2562 คุณปุ๋ย บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด 41 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
19-25 มี.ค 2562 บจก. แรพพอท 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
6-8 มี.ค 2562 โรงเรียนไทรน้อย 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
29 มี.ค - 2 เม.ย. 2562 บจก.เอ็มเอ็มเค อินเตอร์เทรด 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
28 มี.ค - 1 เม.ย. 2562 โตโยต้า สยามออโต้ 38 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
25 มี.ค - 3 เม.ย. 2562 กรุ๊ป รัชดาหินอ่อน 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
เมษายน 14-17 เม.ย. 2562 กรุ๊ปคุณแต๋ว 9 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
15-19 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ cx03 ครั้งที่ 125 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-20 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CX04 ครั้งที่ 125 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-20 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-18 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CZ01 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CZ02 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-18 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ KQ01 ครั้งที่ 125 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ KQ02ครั้งที่ 125 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ TG ครั้งที่ 125 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-18 เม.ย. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ NX ครั้งที่ 125 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
5-16 เม.ย. 2562 ม.นิด้า 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อังกฤษ
1-5 เม.ย. 2562 กรุ๊ป คุณมนัส 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
พฤษภาคม 1-4 พ.ค. 2562 คุณตุ๊กตา 5 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
8-13 พ.ค. 2562 บจก.ห้างขายยาตรา 7 ดาว 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
27-30 พ.ค. 2562 บจก.โฮมฮับ 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
24-31 พ.ค. 2562 คุณจ๊อบ 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
24-30 พ.ค. 2562 บจก.เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
19-23 พ.ค. 2562 คุณจ๊อบ PVG 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
11-16 พ.ค. 2562 กรุ๊ป บจก.ห้างขายยาตรา 7 ดาว 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
13-17 พ.ค. 2562 สมาคมไทย-ฝรั่งเศส 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
มิถุนายน 2-6 มิ.ย. 2562 คุณเอิง 46 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
8-10 มิ.ย. 2562 บจก.เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง 62 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
12-16 มิ.ย. 2562 กรุ๊ปคุณอ๋า 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
19-21 มิ.ย. 2562 กรุ๊ปบริษัท ซันมู่ โทรคมนาคม (สำนักงานใหญ่) 87 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์กัมพูชา
24-28 มิ.ย. 2562 กรุ๊ปคณะอาจารย์ลาดกระบัง 0 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
25-27 มิ.ย. 2562 บริษัทสยามธุรกิจ 70 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
กรกฎาคม 13-15 ก.ค. 2562 กรุ๊ป โกเบ 83 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
13-14 ก.ค. 2562 กรุ๊ปฟอไมก้า 350 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
สิงหาคม 2-14 ส.ค. 2562 กรุ๊ปสมาคมช่างตัดเสื้อ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อิตาลี
ตุลาคม 17-20 ต.ค. 2562 กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม. ไซน์เนจ (สำนักงานใหญ่) 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-18 ต.ค. 2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้
15-19 ต.ค. 2562 กรุ๊ปคุณพลอย 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-20 ต.ค. 2562 กรุ๊ปบริษัท FIN TECHNIC CO., LTD. 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-20 ต.ค. 2562 กรุ๊ปคุณนานา 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 ต.ค. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 ครั้งที่ 126 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-20 ต.ค. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CX03 ครั้งที่ 126 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-18 ต.ค. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 ครั้งที่ 126 47 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 ต.ค. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ TG02 ครั้งที่ 126 36 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 ต.ค. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ KQ02 ครั้งที่ 126 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 ต.ค. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ CZ ครั้งที่ 126 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 ต.ค. 2562 กวางเจาเทรดแฟร์ NX ครั้งที่ 126 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
20-25 ต.ค. 2562 บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
26-31 ต.ค. 2562 บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
27-31 ต.ค. 2562 บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด (ข้าวตราไก่แจ้) 55 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
26-30 ต.ค. 2562 บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด 90 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
พฤศจิกายน 1 พ.ย. 2562 - 5 ม.ค. 2563 กรุ๊ปคุณน้อย 76 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
21-25 พ.ย. 2562 สยามธุรกิจ 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ธันวาคม 5-9 ธ.ค. 2562 กรุ๊ปคุณน้อย 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
12-16 ธ.ค. 2562 บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
7-10 ธ.ค. 2562 สโมสรฟุตบอลบางกอก 39 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
6-10 ธ.ค. 2562 คุณอรณิชา 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
11-16 ธ.ค. 2562 คุณแพร 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
4-8 ธ.ค. 2562 กรุ๊ปวธอ 29 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
กุมภาพันธ์ 24-28 ก.พ. 2561 คณะคุณมนัส จ.เพชรบุรี 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
3-8 ก.พ. 2561 คุณสรรเสริญ พร้อมคณะ 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ออสเตรีย
11-14 ก.พ. 2561 คุณหลอด พร้อมคณะ 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
มีนาคม 2-4 มี.ค 2561 คุณประชุมชัย และคณะ 39 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
28 มี.ค - 1 เม.ย. 2561 บริษัท โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
25-30 มี.ค 2561 บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 69 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
20-22 มี.ค 2561 คุณอุ๋ย พร้อมคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
28 มี.ค 2561 - 2 เม.ย. 2541 คุณเอก พร้อมคณะ 23 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
เมษายน 10-16 เม.ย. 2561 บริษัท รัชดาหินอ่อน จํากัด 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ออสเตรีย
7-8 เม.ย. 2561 บริษัท เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด 150 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระยอง, ทัวร์พัทยา
14-19 เม.ย. 2561 คณะทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 400 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
พฤษภาคม 15-19 พ.ค. 2561 สมาคมไทยฝรั่งเศส 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
23-27 พ.ค. 2561 คุณพรชัย และคณะ 6 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
มิถุนายน 8-10 มิ.ย. 2561 สหกรณ์การเกษตรมหาสารคาม 135 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์พัทยา
13-20 มิ.ย. 2561 คณะจากอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 Ask Me Company Limited 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
26-29 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์กัมพูชา
กรกฎาคม 3-7 ก.ค. 2561 บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 46 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
1-2 ก.ค. 2561 คุณสายัญ และคณะ 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
17-20 ก.ค. 2561 บริษัท เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด 50 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
สิงหาคม 3-4 ส.ค. 2561 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) กรุ๊ปที่ 1 700 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ระยอง
17-18 ส.ค. 2561 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)-กรุ๊ปที่ 2 700 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ระยอง
9-11 ส.ค. 2561 บริษัท คาร่า บิวตี้ จำกัด 50 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
กันยายน 6-7 ก.ย. 2561 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) กรุ๊ปที่ 3 642 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ระยอง
18-25 ก.ย. 2561 คุณแก๊ป พร้อมคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
17-24 ก.ย. 2561 บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด(มหาชน) 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
22-30 ก.ย. 2561 คุณแป้ม และคณะ 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
ตุลาคม 20-28 ต.ค. 2561 กรุ๊ป CP 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฝรั่งเศส
31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 เอม ไอ เอส บี สคูล 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
14-21 ต.ค. 2561 คณะคุณจุ๋ม 0 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2561 Light Up Desize 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
9-11 ต.ค. 2561 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 57 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
16-18 ต.ค. 2561 WIKO Group 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
15-19 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 29 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-18 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-18 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
14-18 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-19 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
16-19 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-18 ต.ค. 2561 กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
17-24 ต.ค. 2561 กรุ๊ป VIVO 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อเมริกา
20-22 ต.ค. 2561 บจก.โกเบ 85 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
20-23 ต.ค. 2561 IWASE 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
20-22 ต.ค. 2561 ชอบธรรมทัวร์ 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
พฤศจิกายน 22-25 พ.ย. 2561 MINOR INTERNATIONAL 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
9-18 พ.ย. 2561 กรุ๊ป มทร.ธัญบุรี 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
13-17 พ.ย. 2561 PETRO PLUS 34 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
1-9 พ.ย. 2561 ม.มหิดล กรุ๊ป 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ออสเตรีย
ธันวาคม 8-10 ธ.ค. 2561 WTC Computer 60 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
11-13 ธ.ค. 2561 คุณสิริพร 34 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
7-10 ธ.ค. 2561 ธนาคารออมสิน (สาขาบางกรวย) 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
4-9 ธ.ค. 2561 Be Happy กรุีป ICN 48 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
13-17 ธ.ค. 2561 สหกรณ์ออมทรพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
13-14 ธ.ค. 2561 บ.เอ็น เอส แอล โบรคเกอร์ 8 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
12-16 ธ.ค. 2561 ครอบครัวคุณกาญจนา 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
มกราคม 18-24 ม.ค. 2560 บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย
6-10 ม.ค. 2560 คุณสุดา และคณะ 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
กุมภาพันธ์ 11-13 ก.พ. 2560 คุณป๊อก และคณะ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
12-14 ก.พ. 2560 คนผึ้ง และคณะ 14 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
10-13 ก.พ. 2560 คุณแพรว และคณะ 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
มีนาคม 2-5 มี.ค 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 40 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์แพร่, ทัวร์น่าน
16-19 มี.ค 2560 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
6-8 มี.ค 2560 วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ 70 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
18-22 มี.ค 2560 คุณสมบัติ พร้อมคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด
20-24 มี.ค 2560 บริษัท เป็นเอก ควอลิตี้ ออยล์ จำกัด 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
เมษายน 7-15 เม.ย. 2560 คุณอ้อ พร้อมคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไอซ์แลนด์
3-7 เม.ย. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี 34 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2560 บริษัท หลักทรัพย์ กสิกร ไทย จำกัด 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
29-4 เม.ย. 2560 คุณนัส และคณะ 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
21-24 เม.ย. 2560 คุณมนัส และคณะ จ.เพชรบุรี 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
15-19 เม.ย. 2560 คณะดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 350 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
พฤษภาคม 21-25 พ.ค. 2560 บริษัท ทุเรียน จำกัด 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
4-7 พ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 10 เพชรบุรี 39 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
10 พ.ค. - 13 ส.ค. 2560 บริษัท โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้
14-18 พ.ค. 2560 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
16-20 พ.ค. 2560 สมาคมไทย-ฝรั่งเศส 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้
4 พ.ค. - 12 มี.ค 2560 บริษัท ไบโอพลัส(ประเทศไทย) จำกัด 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์สเปน, ทัวร์อิตาลี, ทัวร์ฝรั่งเศส
กรกฎาคม 28-30 ก.ค. 2560 บริษัท อิวาเซะ (ประเทศไทย) จำกัด 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
26-29 ก.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 48 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะลีเป๊ะ , ทัวร์หาดใหญ่
กันยายน 15-17 ก.ย. 2560 บริษัท ก.กิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
15-22 ก.ย. 2560 คุณจ๊อป และคณะ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย
ตุลาคม 15-19 ต.ค. 2560 คณะทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 400 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
17-24 ต.ค. 2560 คณะคุณมนัส จ.เพชรบุรี 23 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
20-25 ต.ค. 2560 บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 39 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
14-16 ต.ค. 2560 คุณยุทพล และคณะ 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560 สมาคมไทยคอมโพสิท 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
พฤศจิกายน 10-14 พ.ย. 2560 คุณน้อย และคณะ 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
30-4 พ.ย. 2560 สมาคมไหหลำ แห่งประเทศไทย 150 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
21-25 พ.ย. 2560 คุณเอ พร้อมคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ธันวาคม 29 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 บริษัท ซีไลท์ชิปปิ้ง จำกัด 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
1-5 ธ.ค. 2560 คุณดวงพร และคณะ 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
26 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 คุณศุภสรณ์ และคณะ 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
30 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 คุณพิสมัย พร้อมคณะ 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
เดือน วันที่ ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
มกราคม 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2559 คุณอัน และคณะ 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
กุมภาพันธ์ 25-27 ก.พ. 2559 คุณกาญจนา และคณะ 41 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
20-22 ก.พ. 2559 คุณวีรศักดิ์ และคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
20-22 ก.พ. 2559 คุณนวลพรรณ และคณะ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
มีนาคม 16-18 มี.ค 2559 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
31 มี.ค - 2 เม.ย. 2559 คุณสมเกียรติ และคณะ 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
5-7 มี.ค 2559 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด 38 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
11-13 มี.ค 2559 คุณมนิดา และคณะ 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
31 มี.ค - 3 เม.ย. 2559 คุณวิชา และคณะ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
28-31 มี.ค 2559 บริษัท ไบโอพลัส(ประเทศไทย) จำกัด 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
11-13 มี.ค 2559 บริษัท มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
27-29 มี.ค 2559 คุณประเสร็ฐ และคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
15-18 มี.ค 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
เมษายน 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2559 บริษัท เฟรทไลน์เนอร์(ประเทศไทย) จำกัด 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2559 คุณมนัส จ.เพชรบุรี พร้อมคณะ 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนเธอร์แลนด์
25-29 เม.ย. 2559 คุณเปิ้ล พร้อมคณะ 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
14-18 เม.ย. 2559 คณะทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 119 350 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
7-16 เม.ย. 2559 คุณศักดา พร้อมคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อเมริกา
พฤษภาคม 13-15 พ.ค. 2559 คุณวิมลพรรณ และคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
11-15 พ.ค. 2559 บริษัท ไทยวีว่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
มิถุนายน 14-16 มิ.ย. 2559 คุณโอชิษฐ์ และคณะ 14 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
14-16 มิ.ย. 2559 คุณภัสชนก และคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
กรกฎาคม 25 ก.ค. - 27 ก.ย. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
16-18 ก.ค. 2559 คุณมัชฌิมา พร้อมคณะ 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
15-19 ก.ค. 2559 คุณอ้วน พร้อมคณะ 0 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
1-3 ก.ค. 2559 คุณลาวัลย์ พร้อมคณะ 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2559 บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 34 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
กันยายน 16-18 ก.ย. 2559 คุณสุภาภรณ์ และคณะ 9 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
17-21 ก.ย. 2559 โรงเรียนสะรบุรีวิทยาคม 65 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ตุลาคม 15-19 ต.ค. 2559 คณะทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 300 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
15-18 ต.ค. 2559 บริษัท คอนวูด จำกัด 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
21-25 ต.ค. 2559 คุณจนดารัตน์ และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
8-12 ต.ค. 2559 บริษัท โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
28-30 ต.ค. 2559 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
8-10 ต.ค. 2559 คุณตั้ม และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
20-23 ต.ค. 2559 คุณมนัส และคณะ จ.เพชรบุรี 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
19-21 ต.ค. 2559 คุณฟุ้ง และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
พฤศจิกายน 10-12 พ.ย. 2559 บริษัท มินโซล จำกัด 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
26-28 พ.ย. 2559 บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จำกัด 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
18-24 พ.ย. 2559 คุณนิติ และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์เนเธอร์แลนด์
17-20 พ.ย. 2559 คุณธีรวัตร และคณะ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ธันวาคม 24-27 ธ.ค. 2559 คุณจิระสิทธิ์ พร้อมคณะ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
12-16 ธ.ค. 2559 บริษัท พิริยะ อินเตอร์ จำกัด 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ชื่อลูกค้า จำนวน (ท่าน) บริการ เส้นทาง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 465 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์จีน
TKA DESIGN & ENGINEERING CO., LTD. 37 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท เน็ตวิช จำกัด 1 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
ENGINEERING.CO.,LTD.(คุณสุภาพร ) 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท ปามาทอย จำกัด ( คุณเนท ) 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท คาริน่า กรีน 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท ทูซีเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด ( คุณนัทนันท์ ) 3 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท ส่งการช่าง (2017) จำกัด 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท โมชั่น กรุ๊ป จำกัด ( คุณขนิษฐา ) 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท ไทยฟู้ดส์ นิวเคลียส จีเนติกส์ จำกัด 4 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ฝรั่งเศส
บริษัท ซีเวิลด์ ซัพพลาย แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัทเดอะ สปา กรุ๊ป จำกัด 1 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
บริษัท ไอแมกซ์ เพาเวอร์ทูล จำกัด 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนชญ์อะไหล่รถเกี่ยวข้าว 1999 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
THONGSMITH SIAM CO.,LTD. 6 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์มาเลเซีย
Learning Curve Co.,Ltd. 1 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ออสเตรเลีย
AIMDHRAM CO.,LTD. 6 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 5 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เซี่ยงไฮ้
บริษัท SUIKA จำกัด 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะที่ 2 60 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ดูไบ
บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะที่ 1 60 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ดูไบ
คุณ ขวัญนภา (และคณะ) 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
คุณณฐอร และคณะ 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณกาญจนา และคณะ 3 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณ วชิราภรณ์ (และคณะ) 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
คุณสโรชา และคณะ 6 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณสุพร และคณะ 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณ พิชญา (และคณะ) 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณวิรากร และคณะ 2 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณ นลินภัสร์ (และคณะ) 4 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ญี่ปุ่น
ข้าวไก่แจ้ 37 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
สโมสร Bangkok United FC 17 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 4(วธอ. 4) 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท ยาแก้ไอตราเสือดาว จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท ยาแก้ไอตราเสือดาว จำกัด 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คณะทัวร์กรุ๊ปพิเศษ ท่องเที่ยวฮ่องกง 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 94 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระยอง
บริษัท ไคเลอร์ลิงค์ จำกัด 12 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท เครส ฟาร์มา จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท เครส ฟาร์มา จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
สโมสรฟุตบอลบางกอกซิตี้ FC 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
กรุ๊ปท่องเที่ยว ส่วนตัว(ท่องเที่ยวภูเก็ต) 35 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
บริษัท โคเบลโก้ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล(ไทยแลนด์) จำกัด(ท่องเที่ยวภูเก็ต) 90 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
สิงห์ขอนแก่น 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
SCG (Thailand) Co.,Ltd. 58 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณมงคล 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
กรุ๊ปวธอ 29 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณแพร 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณอรณิชา 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
สโมสรฟุตบอลบางกอก 39 ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์เกาหลี
บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
กรุ๊ปคุณน้อย 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
สยามธุรกิจ 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
กรุ๊ปคุณน้อย 76 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด 90 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด (ข้าวตราไก่แจ้) 55 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
กวางเจาเทรดแฟร์ NX ครั้งที่ 126 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CZ ครั้งที่ 126 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ KQ02 ครั้งที่ 126 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ TG02 ครั้งที่ 126 36 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 ครั้งที่ 126 47 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CX03 ครั้งที่ 126 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 ครั้งที่ 126 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กรุ๊ปคุณนานา 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กรุ๊ปบริษัท FIN TECHNIC CO., LTD. 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กรุ๊ปคุณพลอย 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้
กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม. ไซน์เนจ (สำนักงานใหญ่) 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กรุ๊ปสมาคมช่างตัดเสื้อ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อิตาลี
กรุ๊ปฟอไมก้า 350 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
กรุ๊ป โกเบ 83 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
บริษัทสยามธุรกิจ 70 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
กรุ๊ปคณะอาจารย์ลาดกระบัง 0 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
กรุ๊ปบริษัท ซันมู่ โทรคมนาคม (สำนักงานใหญ่) 87 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์กัมพูชา
กรุ๊ปคุณอ๋า 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
บจก.เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง 62 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณเอิง 46 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
สมาคมไทย-ฝรั่งเศส 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
กรุ๊ป บจก.ห้างขายยาตรา 7 ดาว 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณจ๊อบ PVG 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
บจก.เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
คุณจ๊อบ 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
บจก.โฮมฮับ 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
บจก.ห้างขายยาตรา 7 ดาว 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณตุ๊กตา 5 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กรุ๊ป คุณมนัส 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ม.นิด้า 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อังกฤษ
กวางเจาเทรดแฟร์ NX ครั้งที่ 125 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ TG ครั้งที่ 125 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ KQ02ครั้งที่ 125 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ KQ01 ครั้งที่ 125 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CZ02 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CZ01 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 ครั้งที่ 125 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ CX04 ครั้งที่ 125 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ cx03 ครั้งที่ 125 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กรุ๊ปคุณแต๋ว 9 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
กรุ๊ป รัชดาหินอ่อน 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
โตโยต้า สยามออโต้ 38 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
บจก.เอ็มเอ็มเค อินเตอร์เทรด 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
โรงเรียนไทรน้อย 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บจก. แรพพอท 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
คุณปุ๋ย บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด 41 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บจก.ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ 48 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณรุจน์ สยามธุรกิจ 52 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ไลท์อัพ ดีไซน์ 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
กรุ๊ปแพลนท์ ไอเดีย 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ 150 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
กรุ๊ป คุณเปียโน 78 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
ครอบครัวคุณกาญจนา 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
บ.เอ็น เอส แอล โบรคเกอร์ 8 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
สหกรณ์ออมทรพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
Be Happy กรุีป ICN 48 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ธนาคารออมสิน (สาขาบางกรวย) 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณสิริพร 34 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
WTC Computer 60 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
ม.มหิดล กรุ๊ป 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ออสเตรีย
PETRO PLUS 34 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กรุ๊ป มทร.ธัญบุรี 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
MINOR INTERNATIONAL 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ชอบธรรมทัวร์ 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
IWASE 40 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บจก.โกเบ 85 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ
กรุ๊ป VIVO 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อเมริกา
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 29 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 124 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
WIKO Group 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 57 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
Light Up Desize 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คณะคุณจุ๋ม 0 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
เอม ไอ เอส บี สคูล 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
กรุ๊ป CP 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฝรั่งเศส
คณะดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 350 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
คุณมนัส และคณะ จ.เพชรบุรี 33 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณนัส และคณะ 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท ไบโอพลัส(ประเทศไทย) จำกัด 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์สเปน, ทัวร์อิตาลี, ทัวร์ฝรั่งเศส
สมาคมไทย-ฝรั่งเศส 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
บริษัท โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 10 เพชรบุรี 39 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
บริษัท ทุเรียน จำกัด 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกร ไทย จำกัด 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท เป็นเอก ควอลิตี้ ออยล์ จำกัด 25 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณสุดา และคณะ 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณแพรว และคณะ 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย
คนผึ้ง และคณะ 14 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี 34 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณอ้อ พร้อมคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไอซ์แลนด์
คุณสมบัติ พร้อมคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด
วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ 70 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณป๊อก และคณะ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 48 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะลีเป๊ะ , ทัวร์หาดใหญ่
บริษัท อิวาเซะ (ประเทศไทย) จำกัด 35 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
คุณจ๊อป และคณะ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย
คุณธีรวัตร และคณะ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณฟุ้ง และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณมนัส และคณะ จ.เพชรบุรี 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
คุณตั้ม และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
บริษัท โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณจนดารัตน์ และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณนิติ และคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์เนเธอร์แลนด์
บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จำกัด 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท มินโซล จำกัด 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท พิริยะ อินเตอร์ จำกัด 18 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณจิระสิทธิ์ พร้อมคณะ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท ไทยวีว่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 34 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณลาวัลย์ พร้อมคณะ 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณอ้วน พร้อมคณะ 0 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
คุณมัชฌิมา พร้อมคณะ 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
โรงเรียนสะรบุรีวิทยาคม 65 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณสุภาภรณ์ และคณะ 9 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณศักดา พร้อมคณะ 21 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อเมริกา
คณะทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 119 350 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
คุณเปิ้ล พร้อมคณะ 28 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
คุณมนัส จ.เพชรบุรี พร้อมคณะ 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนเธอร์แลนด์
บริษัท เฟรทไลน์เนอร์(ประเทศไทย) จำกัด 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณวิมลพรรณ และคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณภัสชนก และคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณโอชิษฐ์ และคณะ 14 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณนวลพรรณ และคณะ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณวีรศักดิ์ และคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณอัน และคณะ 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณกาญจนา และคณะ 41 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
คุณประเสร็ฐ และคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท ไบโอพลัส(ประเทศไทย) จำกัด 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
คุณวิชา และคณะ 13 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณมนิดา และคณะ 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด 38 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณสมเกียรติ และคณะ 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 32 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท คอนวูด จำกัด 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
คณะทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 300 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
คณะทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 400 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
คุณแป้ม และคณะ 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด(มหาชน) 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
คุณแก๊ป พร้อมคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป
บริษัท คาร่า บิวตี้ จำกัด 50 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
บริษัท เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด 50 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณสายัญ และคณะ 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์กัมพูชา
Ask Me Company Limited 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คณะจากอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 23 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
คุณพรชัย และคณะ 6 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
สมาคมไทยฝรั่งเศส 30 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 46 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
บริษัท เดอะโกลด์เด้นไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด 150 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระยอง, ทัวร์พัทยา
คุณเอก พร้อมคณะ 23 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณอุ๋ย พร้อมคณะ 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด 69 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท รัชดาหินอ่อน จํากัด 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ออสเตรีย
คุณประชุมชัย และคณะ 39 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
คุณหลอด พร้อมคณะ 27 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
คุณสรรเสริญ พร้อมคณะ 26 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ออสเตรีย
คณะคุณมนัส จ.เพชรบุรี 24 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 40 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์แพร่, ทัวร์น่าน
คุณพิสมัย พร้อมคณะ 10 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
คุณศุภสรณ์ และคณะ 11 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
คุณดวงพร และคณะ 7 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
คุณเอ พร้อมคณะ 16 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
สมาคมไหหลำ แห่งประเทศไทย 150 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คุณน้อย และคณะ 17 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
บริษัท ก.กิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด 20 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท ซีไลท์ชิปปิ้ง จำกัด 31 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
สมาคมไทยคอมโพสิท 22 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
คุณยุทพล และคณะ 19 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
บริษัท เอโฟเอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 39 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
คณะทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 400 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน, ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์
คณะคุณมนัส จ.เพชรบุรี 23 ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
สหกรณ์การเกษตรมหาสารคาม 135 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์พัทยา
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) กรุ๊ปที่ 3 642 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ระยอง
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)-กรุ๊ปที่ 2 700 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ระยอง
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) กรุ๊ปที่ 1 700 ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ระยอง
 • ตูน
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • บาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เนตร
 • ที่ปรึกษาตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 • พี
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
 • ปุ๊กกี้
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • เอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)