• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • visa china

หมีแพนด้ายักษ์ “เฉิงตู” (Chengdu)

“ตะลอนเที่ยว” ฮัมเพลงหมีแพนด้า ของศิลปินไฮโร อยู่ในใจแบบมีความสุข เมื่อเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย พาเราบินเหินฟ้าจากเมืองไทย มุ่งหน้ามายัง “เฉิงตู” (Chengdu) เมืองเอกของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) ซึ่งที่มณฑลเสฉวนถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดของหมีแพนด้า หมีแพนด้าถือว่าเป็นสัตว์สงวนหายากของประเทศจีน ทางประเทศจีนให้ความสำคัญกับหมีแพนด้าที่เป็นสัตว์หายาก และใกล้สูญพันธุ์แล้วตามธรรมชาติ จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์และศึกษาหมีแพนด้า พร้อมกับทำการแพร่พันธุ์หมีแพนด้า ซึ่งที่เฉิงตูมีศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเมื่อมาถึงยังเมืองเฉิงตู เราไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปชมหมีแพนด้ากันที่ “ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน” ตั้งอยู่ที่เมืองตูเจียงเอี้ยน ต้องนั่งรถออกจากเมืองเฉิงตูมาประมาณ 1 ชม. อันที่จริงในเมืองเฉิงตูก็มีศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าให้ชมกัน แต่เรามายังศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยนแห่งนี้ เพราะที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์และสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า โดยมีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัย การแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า และเพาะพันธุ์หมีแพนด้าเมื่อมาถึงศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน เราก็ได้เห็นรูปปั้นหมีแพนด้าที่น่ารักมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นจะมีรถกอล์ฟพานั่งเข้าไปชมด้านใน ซึ่งภายในศูนย์ฯ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ มีความเป็นธรรมชาติอันรื่นรมย์ และมีต้นไผ่ลูกศร ที่ได้ทำการปลูกไว้เป็นอาหารที่เจ้าหมีแพนด้าชอบกินมาก
หมีแพนด้ายักษ์ จัดเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจีน ที่พบตามธรรมชาติได้เฉพาะในเขตมณฑลเสฉวลเท่านั้น บริเวณที่หมีแพนด้ายักษ์ชอบอาศัย คือ พื้นที่ที่เป็นป่าไม้ไผ่หนาทึบ มีอากาศหนาวเย็นและชื่น ลักษณะลวดลายบริเวณลำตัวของหมีแพนด้าจะมีสีขาว ยกเว้นหู รอบตา จมูก ปาก แขน ขา และไหล่จะเป็นสีดำเมื่อโตเต็มที่จะมีความสู่ประมาณ 70-80 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสูงถึง 100-150 กิโลกรัม หมีแพนด้าตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ไม่มีใครทราบว่า หมีแพนด้าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติมีอายุยืนนานเท่าใด แต่เราทราบว่าหมีแพนด้าที่เลี้ยงไว้ในกรงมีอายุถึง 20 ปีอาหารหลักของหมีแพนด้า คือ “ไผ่ธนู” มันจะใช้เวลา 14 ชั่วโมง 1 วัน เพื่อกินอาหาร และใช้เวลา 10 ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน โดยจะนอนเป็นเวลา 2-4 ชั่วโมงต่อครั้ง ช่วงที่มันกระฉับกระเฉงมากที่สุดคือ ช่วงเช้าตรูและช่วงบ่ายการผสมพันธุ์ของหมีแพนด้ายักษ์ เกิดขึ้นในช่วงอายุ 4-5 ปี ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม แต่ปัญหาที่ยุ่งยากก็คือ หมีแพนด้ามีความต้องการผสมพันธุ์เฉลี่ยต่อปีเพียง 2-3 วันเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การเพิ่มจำนวนประชากรของหมีแพนด้าเป็นไปอย่างช้าๆจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จีนได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งการลดจำนวนลงของหมีแพนด้าโดยในปี ค.ศ. 1979 ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “อนุรักษ์หมีแพนด้า” โดยการช่วยเหลือและสนับสนุนของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และปัจจุบันจีนมีนโยบาย “ให้เช่าหมีแพนด้า” โดยอนุญาติให้สวนสัตว์ในต่างประเทศยืมหมีแพนด้าไปเลี้ยงได้ และเงินที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ในการอนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งปัจจุบันประเทศที่เช่าหมีแพนด้าไปเลี้ยงมีอยู่ 2 ประเทศ คือ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาขอขอบคุณข้อมูลจากhttps://sites.google.com/site/thirawabanyouk/prawati-hmi-phaenda

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://mgronline.com/travel/detail/9610000068938

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

NEW YEAR 2024!!! BIG SWEET DAYS SHANGHAI 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย[TG]
ตุลาคม - ธันวาคม 2566
ราคา ฿ 48,900.-
 • ตูน
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • บาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เนตร
 • ที่ปรึกษาตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 • พี
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
 • ปุ๊กกี้
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • เอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)