มหาเจดีย์โพธินาถ

มหาเจดีย์โพธินาถมีความหมายบ่งบอกถึง “พระพทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง” เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล (สูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 เมตร) ชาวทิเบตเรียกกันในชื่อ “จารุง กาโซว์ โชร์เตน (Jarung Kashor Chorten)”
 
บนเจดีย์จะมีรูปเพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ นับเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ผู้คนทำดี ลักษณะที่เจดีย์ทรงโอคว่ำ สร้างตามคติความเชื่อความคิดที่ว่าเป็นการจำลองสวรรค์ชั้นอธูปธาตุรอบๆขององค์เจดีย์ประดับประดาด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมนำมาแขวนเอาไว้อย่างสง่างามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นความหมายว่าเพื่อให้ลมพัดโบกธงช่วยสวดมนตร์ แล้วพัดพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้ผ่านทาง
 
 
ตามรูปภาพราวธงมนตราที่ประดับโดยรอบองค์เจดีย์จึงเป็นทั้งเสน่ห์และสีสันที่มีความหมายทางวัฒนธรรมของชาวพุทธฝ่ายมหายานมองดูแล้วรู้สึกมีความขลัง เชิญชวน และสวยงาม ใครที่สนใจไปสถานที่แห่งนี้สามารถสอบถามโปรแกรมทัวร์เข้ามาได้เลยนะคะ

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development