• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา

มหาเจดีย์โพธินาถ

มหาเจดีย์โพธินาถมีความหมายบ่งบอกถึง “พระพทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง” เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล (สูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 เมตร) ชาวทิเบตเรียกกันในชื่อ “จารุง กาโซว์ โชร์เตน (Jarung Kashor Chorten)”
 
บนเจดีย์จะมีรูปเพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ นับเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ผู้คนทำดี ลักษณะที่เจดีย์ทรงโอคว่ำ สร้างตามคติความเชื่อความคิดที่ว่าเป็นการจำลองสวรรค์ชั้นอธูปธาตุรอบๆขององค์เจดีย์ประดับประดาด้วย “ธงมนตรา” ที่ชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมนำมาแขวนเอาไว้อย่างสง่างามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นความหมายว่าเพื่อให้ลมพัดโบกธงช่วยสวดมนตร์ แล้วพัดพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้ผ่านทาง
 
 
ตามรูปภาพราวธงมนตราที่ประดับโดยรอบองค์เจดีย์จึงเป็นทั้งเสน่ห์และสีสันที่มีความหมายทางวัฒนธรรมของชาวพุทธฝ่ายมหายานมองดูแล้วรู้สึกมีความขลัง เชิญชวน และสวยงาม ใครที่สนใจไปสถานที่แห่งนี้สามารถสอบถามโปรแกรมทัวร์เข้ามาได้เลยนะคะ

ค้นหาบทความ

 • ลูกบาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เตย
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • เนตร
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • ตุ้ม
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • พี
 • แผนกกรุ๊ปเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)