ทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)

Phewa Lake, Phewa Tal หรือ Fewa Lake เป็นทะเลสาบน้ำจืดในเนปาลเดิมชื่อว่า Baidam Tal ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหุบเขาโปขระซึ่งประกอบด้วยเมือง Pokhara ส่วนของ Sarangkot และ Kaskikot ทะเลสาบเป็นที่ราบลุ่ม แต่เขื่อนควบคุมปริมาณสำรองน้ำดังนั้นทะเลสาบจึงถูกจัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดกึ่งธรรมชาติ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเนปาล 
 

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development