ยื่นเอกสารขอวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน

 


ภูฏานเป็นประเทศที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพียงปีละ 20,000 คนเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูฏาน การเข้าไปท่องเที่ยวที่ภูฏานจะทำได้โดยการติดต่อผ่านบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือเดินทางเข้าประเทศด้วยตนเองได้ นอกจากจะได้รับจดหมายเชิญให้เข้าประเทศจากประชาชนชาวภูฏาน หน่วยงานที่สามารถพิจารณาการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศภูฏานมีอยู่หน่วยงานเดียวคือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งภูฏาน หรือ Department of Tourism (DOT) ซึ่งจะรับพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวที่ยื่นโดยบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อนๆ คนไหนที่อยากลองไปเที่ยวภูฏานกันดูสักครั้งก็ให้เลือกบริษัทท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมทัวร์ไปภูฏาน จากนั้นก็จองทัวร์และเตรียมเอกสารขอวีซ่า สำหรับเอกสารขอวีซ่าที่ต้องส่งให้บริษัททัวร์เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศภูฏานมีดังต่อไปนี้

 

1) หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

 

2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

 

ภูฏานเป็นประเทศที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายวันระหว่างการพักอยู่ในประเทศ โดยทางรัฐบาลภูฏานกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียมรายวันอย่างต่ำ 200 – 250 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคานี้จะรวมค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าไกด์ท้องถิ่นเอาไว้แล้ว ในส่วนของการจองผ่านบริษัททัวร์ บริษัททัวร์ก็จะคิดรวมค่าธรรมเนียมรายวันนี้เข้าไปในค่าทัวร์เลย การพิจารณาวีซ่าโดย Department of Tourism ของภูฏานจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 วันทำการ ใครที่จะไปภูฏานก็ควรเตรียมตัวจองทัวร์และยื่นเอกสารกันตั้งแต่เนิ่นๆ หรืออย่างช้าที่สุดก็คือ 1 เดือนล่วงหน้า การเดินทางไปภูฏานนั้นมีเพียงสายการบินดรุกแอร์ (Drukair) และสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่สนามบินพาโร (Paro Airport) สนามบินแห่งเดียวในประเทศ เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประทับตราในหนังสือเดินทางอีกคนละ 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 

ขอบคุณแหล่งที่มา https://travelblog.expedia.co.th/asia/bd04_january18/

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development