ประโยคน่ารู้ ที่คุณต้องได้ใช้เที่ยวเกาหลี

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น


ใครจะไปเที่ยวเกาหลีวันนี้อีดีซี ทราเวิล จะมาเป็น ซอนแซงนิม(คุณครู) สอนภาษารัก เอ้ย... สอนภาษาเกาหลี และประโยคน่ารู้ที่เมื่อไปเที่ยวคุณได้ใช้แน่นอน รู้ไว้ ได้ใช้แน่นอน
 


ทั่วไป

สวัสดีตอนเช้า บ่าย เย็น = อันยอง ฮาเซโย

สวัสดี                              = อันยอง

ขอบคุณ                          = คัมซา ฮัมนีดา

คุณสบายดีหรือเปล่า      = ซออึม เป๊ป เกสซอโย

สบายดี                            = พยองอันฮาดา

ยินดีต้อนรับ                    = ซนมาเนโย

ยินดีที่ได้รู้จัก                   = มันนาซอ พัน กาวอโย

ผม/ดิฉัน เสียใจ               = มีอัน ฮัมนีดา

กรุณาช่วย ผม/ดิฉัน        = โทวาจูเซโย

ขอโทษ                             = ซิลเล ฮัมนีดา

ขออภัย                            = ยงซอฮาดา

ไม่เป็นไร                          = แกวนซันทา

ใช่มี                                  = เย อิสซอโย

ไม่มี                                  = อานโย อ๊อบอโย

อย่างไร                             = ออคอเค

ที่ไหน                                = ออดีซอ

ลาก่อน                             = อันยังฮีกา เซโย


บุคคลในครอบครัว

พ่อ      = อาบอจี

แม่      = ออมอนี

พี่ชาย = ฮย็อง

พี่สาว   = นูนา

น้องชาย = นัมดงแซ็ง

น้องสาว = ยอดงแซ็ง

เพื่อน    = ชินกู

สามี      = นัมพย็อน

ภรรยา  = อาแน
 

ช้อปปิ้ง

ขอดูอันนี้หน่อยครับ / ค่ะ     = อีกอซึล โพซอจูเซโย

ราคาเท่าไร่                            = คีอกอซึน ออลมาอิมนีก้า

ซื้ออันนี้ครับ/ค่ะ                    = อีกอซึล จูซิบซีโย

คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า = ซินยง กาดิ พัทซึมก้า

 

 

หมายเลข

0 = ยอง

1 = อิส / ฮานา

2 = อี/ ทูล

3 = ซัม / เซ็ท

4 = ซา / เน็ท

5 = โอ / ทาซอท

6 = ยุก / ยอซอท

7 = ซิล / อิลอป

8 = พัล/ ยออล

9 = คู / อาฮอป

10 = ซิป / ยอล

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก เอกสารนัดหมายการเดินทาง GS25

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development