วัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมของชาวเผ่าเมารี ซึ่งน่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมและแบบพิธี
 • คนนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้เดินทางจากต่างประเทศ เป็นคนที่ถือเรื่องการรักษาเวลาการนัดหมายอย่างเคร่งครัด
 • การทิปเป็นสิ่งไม่จำเป็น บางครั้งบริกรจะปฏิเสธเงินค่าทิป
 • ในด้านวัฒนธรรมเผ่าเมารี มีข้อที่ควรรู้คือ คนต่างชาติจะต้องไม่เข้าไปในสถานประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ (Marae) ของชาวเมารี โดยไม่ได้รับเชิญก่อน ในพิธีต่าง ๆ ของเผ่าเมารี ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะนั่งแยกต่างหากจากกัน
 • ห้ามรับประทานอาหารใน Marae
 • ชนเผ่าเมารีมีวิธีการต้อนรับ โดยการใช้จมูกและหน้าผากจรดกัน เรียกว่า Hongi
Haka (ฮากา) คือ การเต้นรำก่อนทำศึกของนักรบเมารี ปัจจุบันหาดูได้ในงานแสดงศิลปวัฒนธรรม และนักรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์จะเต้นฮากาก่อนแข่งขันกับทีมต่างชาติทุกครั้ง     
      
Hangi (ฮังกิ)  คือ การเตรียมอาหารแบบเมารีด้วยการนึ่งอาหารเหนือน้ำพุร้อนในเตาที่ทำจากดิน            
Heitigi (เฮอิติกิ) หรือเรียกย่อๆว่า “ติกิ” คือรูปสลักเล็กๆ ทำด้วยหินสีเขียวหรือไม้ นิยมห้อยไว้รอบคอ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี      
Pakeha (ปาเกฮา) แปลว่า คนขาว ชาวเมารีใช้เรียกฝรั่งผิวขาว            
Haere-mai (ฮาเอเร-มาอิ) แปลว่า สวัสดี ยินดีต้อนรับ            
Haere-ra (ฮาเอเร-รา) แปลว่า ลาก่อน            
Kia-ora (เคีย-โอรา) แปลว่า โชคดี หรือใช้อวยพรก่อนลา

ชาวนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้นการแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development