• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา

ฮ่องกง-ดิสนีย์

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮ่องกง / HONGKONG TOUR 4 วัน 3 คืน โดยเอมิเรตส์[EK]
ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567
ราคา ฿ 37,999.-
ทัวร์ฮ่องกง / HONGKONG TOUR 3 วัน 2 คืน โดยเอมิเรตส์[EK]
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567
ราคา ฿ 14,900.-
 • ลูกบาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ตูน
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เนตร
 • ที่ปรึกษาตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 • พี
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
 • ปุ๊กกี้
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • เอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • บิ๊ก
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)