7 วิธีเตรียมตัวก่อนไปเจอด่าน ตม.เกาหลี

 7 วิธี เตรียมตัว ก่อนจะไปเจอ ด่าน ตม. ที่เกาหลี

 

 
         สุดท้าย ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญ หากเราตั้งใจไปเที่ยวจริง เราแค่ตอบคำถามให้ตรง
       ประเด็นมีเอกสารให้ ด่านตม.เกาหลีดู แค่นี้ก็เป็นวิธีการทำให้เราผ่าน ตม. เกาหลี อย่าง
       ง่ายดายแล้วค่ะ


            Cr.waytogo.cebupacificair.com
 

7 ข้อสำคัญที่จะทำให้ผ่าน ตม. เกาหลี ง่ายๆ 


 

       1. อ่านโปรแกรมทัวร์ที่เราซื้อมาอย่างละเอียด ทราบสถานที่เที่ยวที่เราจะไป ชื่อโรงแรมที่พัก


             Cr.freepik.com


 

       2. เตรียมเอกสารการงาน การเรียน เช่น บัตรพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน หรือ บัตรนักเรียน
          นักศึกษา


        Cr.freepik.com

 

        3. เตรียมเอกสารด้านการเงิน เพื่อการันตีตัวเอง เช่น บัตรเครดิต Visa Card, Master Card หรือ
          บัตร ATM แบบ VISA
 

        4. บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญ แนะนำให้แต่งกายให้ดูสุภาพเหมาะสม 
 


            Cr.article.shopspotapp.com

 

        5. หากทำพาสปอร์ตใหม่ กรุณานำพาสปอร์ตเล่มเก่าไปด้วย ในกรณีเล่มเก่ามีประวัติการท่องเที่ยว
          ต่างประเทศอื่นๆ 

       6. กรณีไปเป็นครอบครัว คนในครอบครัวไม่มีเอกสารการงาน หากนามสกุลเดียวกัน
          สามารถการันตีครอบครัวตัวเองได้
 

        7. แลกเงินเกาหลี ไม่น้อยกว่า 200,000 วอน เผื่อในกรณี ตม. เกาหลี ขอดูการเงิน
 
 

            สุดท้าย ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญ หากเราตั้งใจไปเที่ยวจริง เราแค่ตอบคำถามให้ตรงประเด็น
        มีเอกสารให้ ด่านตม. เกาหลีดู แค่นี้ก็เป็นวิธีการทำให้เราผ่านด่าน ตม. เกาหลี อย่างง่ายดายแล้วค่ะ.

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development