Constitution Day / วันรัฐธรรมนูญ

Constitution Day
วันรัฐธรรมนูญ

ช่วงวันหยุดเทศกาลวันรัฐธรรมนูญ

โปรแกรมทัวร์ในช่วงวันรัฐธรรมนูญ

Summer Sale 2019 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน
 • EDC194255
 • 3 วัน 2 คืน
Summer Sale 2019 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน
เดินทางเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
฿ 9,888.-
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ]
 • EDC194277
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Winter
 • EDC182038
 • 5 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Winter
เดินทางเดือน
ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
฿ 27,888.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ]
 • EDC194279
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์แอฟริกา HIGHLIGHT โมรอคโค
 • EDC194386
 • 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แอฟริกา HIGHLIGHT โมรอคโค
เดินทางเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
฿ 66,900.-
ทัวร์ยุโรป EUROPE LOVELY VILLAGE ITALY
 • EDC194394
 • 11 วัน 8 คืน
ทัวร์ยุโรป EUROPE LOVELY VILLAGE ITALY
เดินทางเดือน
มิถุนายน - ธันวาคม 2562
฿ 123,500.-
ทัวร์ยุโรป EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
 • EDC194758
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป EUROPE SOUTH ITALY AMALFI COAST
 • EDC194400
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป EUROPE SOUTH ITALY AMALFI COAST
เดินทางเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
฿ 103,500.-
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kanazawa Nara
 • EDC171530
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kanazawa Nara
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
฿ 29,888.-
ทัวร์อินเดีย พลังแห่งศรัทธา เยือน3มหาถ้ำ แห่ง3ศาสนา
 • EDC194405
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ยุโรป EUROPE ITALY SWISS FRANCE
 • EDC194413
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป EUROPE ITALY SWISS FRANCE
เดินทางเดือน
มิถุนายน - ธันวาคม 2562
฿ 96,900.-
ทัวร์ยุโรป EUROPE ITALY SWISS FRANCE
 • EDC194414
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป EUROPE ITALY SWISS FRANCE
เดินทางเดือน
มิถุนายน - ธันวาคม 2562
฿ 95,900.-
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า
 • EDC193763
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน YANGTZE GOLD CRUISES  TRAIN TO CHONGQING
 • EDC194480
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING
เดินทางเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
฿ 27,900.-
ทัวร์เวียดนาม HASHTAG HANOI - HA LONG BAY - NINH BINH
 • EDC193917
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม HASHTAG HANOI - HA LONG BAY - NINH BINH
เดินทางเดือน
มิถุนายน - ธันวาคม 2562
฿ 12,991.-
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN TOUR ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ
 • EDC194060
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN TOUR ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
฿ 23,888.-
ทัวร์ยุโรป CHILL CHILL AT SCHILTHORN - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
 • EDC194548
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
 • EDC194076
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ยุโรป Beautiful Romance Europe ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิส - อิตาลี
 • EDC194606
 • 11 วัน 8 คืน
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ – เสียมเรียบ
 • EDC194628
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ – เสียมเรียบ
เดินทางเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
฿ 11,900.-
ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
 • EDC194192
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
เดินทางเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
฿ 19,999.-
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
 • EDC194647
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
เดินทางเดือน
สิงหาคม - ธันวาคม 2562
฿ 72,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE  ซุปตาร์ พาออกเดท
 • EDC194194
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ พาออกเดท
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
฿ 25,888.-
ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
 • EDC194649
 • 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
เดินทางเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
฿ 76,900.-
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ
 • EDC194676
 • 3 วัน 2 คืน
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development