บริการรับยื่นวีซ่า
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน
อัตราค่าบริการ
ประเภทวีซ่า                                
แบบรับภายใน 4 วันทำการ   
ประเภทยเข้าออกครั้งเดียว     2,500  บาท
แบบรับภายใน 2 วันทำการ   
ประเภทยเข้าออกครั้งเดียว
     3,500  บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 • เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th
หมายเหตุ
 • ราคาและค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต
 • อัตรานี้ไม่รวมจัดส่งทางไปรษนีย์
 • อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3%
ติดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานได้ที่ 02-735-0909 ต่อ 170,180 คุณเอ๋ และ คุณสาว
Line Id: edcticket,edcticket1
Line Add:@edcticket

 
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เอ๋
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • สาว
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development