ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO 5 วัน 3 คืน โดยเจแปน แอร์ไลน์[JL]

รหัสทัวร์

EDC182622

สายการบิน

เจแปน แอร์ไลน์ (JL)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999.-


WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO
พิเศษ !! ชมเทศกาลแสงสี
NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION

Highlight

 • หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
 • เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • ปราสาทมัตซึโมโต้
 • UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY
 • NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿35,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿37,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 35,999 27,999
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 8,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 33,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 32,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,999 29,999
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 8,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 35,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 34,999 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เอ๋
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • สาว
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development