ทัวร์เนปาล เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC193723

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

5 วัน 4 คืน

ประเทศ

Nepal

ราคาเริ่มต้น

฿ 35,888.-


ไฮไลท์ทัวร์  
 • ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
 • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ
 
 

Highlight

 • ยอดเขานากาก็อต
 • โภครา
 • น้ำตกเดวิส
 • ค่ายอพยพชาวทิเบต
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
 • วัดบาลาฮี
 • โภครา
 • ยอดเขาซารางก็อต
 • กาฐมาณฑุ
 • ย่านทาเมล
 • ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
 • ปาฏัน
 • จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์
 • วัดกุมารี
 • กาฐมาณฑป
 • สถูปโพธินาถ
 • สถูปสวยมภูนาถ
 • กาฐมาณฑุ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿36,888 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿35,888 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 36,888 15,888
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 36,888 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 36,888 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 35,888 14,888
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 35,888 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 35,888 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development