ทัวร์ยุโรป Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC194596

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

ประเทศ

Belgium, Germany, Luxembourg, Netherlands

ราคาเริ่มต้น

฿ 49,900.-


บินตรงสู่กรุงบรัสเซลล์เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราช ใจกลางกรุงบัรสเซลล์ - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ - เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่า ที่ไฮเดลเบิร์ก - เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง...ขาหมูเยอรมัน,หอยแมงภู่เบลเยี่ยม

Highlight

 • บรัสเซลล์
 • บรูกก์
 • เกนท์
 • อะตอมเมี่ยม
 • ลักเซมเบิร์ก
 • ไฮเดลเบิร์ก
 • เข้าชมปราสามไฮเดลเบิร์ก
 • แฟรงค์เฟิร์ต
 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์
 • โคโลญ
 • ช้อปปิ้ง Roermond Outlet
 • s
 • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
 • อัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿49,900 ฿49,900
โปรดสอบถาม ฿51,900 ฿51,900
โปรดสอบถาม ฿51,900 ฿51,900
โปรดสอบถาม ฿49,900 ฿49,900
โปรดสอบถาม ฿49,900 ฿49,900
โปรดสอบถาม ฿54,900 ฿54,900

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 49,900 27,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 49,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 49,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 49,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 51,900 29,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 51,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 51,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 51,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 51,900 29,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 51,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 51,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 51,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 49,900 27,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 49,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 49,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 49,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 49,900 27,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 49,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 49,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 49,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 54,900 32,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 54,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 54,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 54,900 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development