• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
  • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์ยุโรป GRAND & UNSEEN 9 วัน 6 คืน โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์[TK]

รหัสทัวร์

EDC205686

สายการบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ระยะเวลา

9 วัน 6 คืน

ประเทศ

Greece

ราคาเริ่มต้น

฿ 99,900.-


ท่องแดนอารยธรรม กรีซ และดื่มด่ำกับบรรยากาศ
โรแมนติกของเกาะแสนสวย

Highlight

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿99,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿102,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿109,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 99,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 9,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 97,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 95,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 102,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 14,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 100,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 98,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 109,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 18,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 107,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 105,900 โปรดสอบถาม
  • ทัศ
  • แผนกทัวร์หน้าร้าน
  • บาส
  • แผนกทัวร์หน้าร้าน
  • ซาร่า
  • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
  • เนตร
  • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development