ทัวร์ภูฏานตระการตากับราคาสุดพิเศษ เมืองพูนาคา พาโร-ทิมพู-พูนาคา (กำหนดวันเดินทางเอง) 4 วัน 3 คืน โดยภูฏาน แอร์ไลน์[B3]

รหัสทัวร์

EDC205914

สายการบิน

ภูฏาน แอร์ไลน์ (B3)

ระยะเวลา

4 วัน 3 คืน

ประเทศ

Bhutan

ราคาเริ่มต้น

฿ 53,000.-


โปรแกรมนี้เลือกวันเดินทางได้เองเลือกวันและถามเจ้าหน้าที่ได้เลย

Highlight

 • เมืองพูนาคา
 • พาโร
 • ทิมพู

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿53,000 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 53,000 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 57,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ภูฏานเซ็นเตอร์เน้นจัดทัวร์แบบ Private Tour เท่านั้น
ข้อดีของ Private Tour
 • ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้
 • ลูกค้าสามารถแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวนานแค่ไหนก็ได้, โปรแกรมสามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความพอใจของลูกค้าได้ค่ะ
 • ทางเราจัดไกด์ท้องถิ่นส่วนตัวชาวภูฏานให้ 1 คน พร้อมคนขับรถ 1 คน (สื่อสารภาษาอังกฤษ)  และรถส่วนตัว 1 คัน ตลอดการเดินทาง
ราคาแพคเกจทัวร์ภูฏานแบบ Private Tour สำหรับ Agent 
 
ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูฏาน แบบ Private Tour 4 วัน 3 คืน  
 • 4 วัน 3 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 1 ท่าน  ราคา 57,500 บาท/ท่าน 
 • 4 วัน 3 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 2 ท่าน  ราคา 53,000 บาท/ท่าน
 • 4 วัน 3 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป  ราคา 49,000 บาท/ท่าน
(ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,900 บาท)
 
ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูฏาน แบบ Private Tour 5 วัน 4 คืน
 • 5 วัน 4 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 1 ท่าน  ราคา 65,500 บาท/ท่าน
 • 5 วัน 4 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 2 ท่าน  ราคา 59,500 บาท/ท่าน
 • 5 วัน 4 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป  ราคา 54,000 บาท/ท่าน
(ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,200 บาท)
 
ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูฏาน แบบ Private Tour 6วัน 5คืน
 • 6 วัน 5 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 1 ท่าน  ราคา 73,500 บาท/ท่าน
 • 6 วัน 5 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 2 ท่าน  ราคา 66,000 บาท/ท่าน
 • 6 วัน 5 คืน โรงแรม 3 ดาว เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป  ราคา 59,000 บาท/ท่าน
(ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท)
 
* ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับ Agent ซึ่งทาง Agent ต้องบวกเพิ่มกับลูกค้าเองค่ะ
* หากต้องการบิน Business Class ต้องบวกเพิ่ม 3,600 บาท / ท่านค่ะ
 
ราคานี้รวม : ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด), ค่าทำวีซ่าภูฏาน, ค่าที่พัก, ค่าอาหารทุกมื้อ, ค่าไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถชาวภูฏาน
สามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านหลังโปรแกรมทัวร์ที่แนบมากับ E-mail นี้
หากลูกค้าต้องการพักโรงแรม 4 ดาว หรือ 5 ดาว สามารถ Request  เข้ามาได้นะคะ
 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมในราคาแพ็คเกจ:
 • ค่าทิปไกด์ และทิปคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณลูกค้า ปกติทางเราจะแนะนำลูกค้าต่อ 1 ท่าน อยู่ที่  3 USD/วัน/ท่าน สำหรับไกด์ และ 2 USD/วัน/ท่าน สำหรับคนขับรถ (สามารถแลกเป็นเงิน USD และให้รวมทีเดียวในวันกลับได้เลยค่ะ
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development