• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

โปรเทใจ 3 วัน 2 คืน โดยแอร์เอเชีย[FD]

รหัสทัวร์

EDC206044

สายการบิน

แอร์เอเชีย (FD)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Myanmar

ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999.-


นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เข้าพิธีเทินพระธาตุ ณ เจดีย์กาบาเอ
นมัสการเจดีย์กลางน้ำสิเรียม // พักโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ย่างกุ้ง และพักโรงแรมระดับ 3 ดาว บนพระธาตุอินทร์แขวน
ท่านสามารถเดินขึ้นลงนมัสการพระธาตุได้ตลอดทั้งคืน
 // นั่งกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน 1 เที่ยว // เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งเผา และ Buffet Hot Pot

Highlight

 • ย่างกุ้ง
 • หงสาฯ
 • เจดีย์ไจ้ปุ่น
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • เมืองไจ้โท
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • วัดไจ้คะวาย
 • พระธาตุมุเตา
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • ตลาดสก๊อต
 • เจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • สิเรียม
 • เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
 • พระนอนเจ๊าทัตจี
 • พระพุทธรูปหงาทัตจี
 • เจดีย์กาบาเอ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿9,559 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿8,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 9,559 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 3,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 8,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 3,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development