Amazing Caucasus อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน โดยแอร์ เอสทานา[KC]

รหัสทัวร์

EDC206089

สายการบิน

แอร์ เอสทานา (KC)

ระยะเวลา

8 วัน 6 คืน

ประเทศ

Georgia

ราคาเริ่มต้น

฿ 47,900.-


เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง
ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden

เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD
ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน

ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Highlight

 • อัลมาตี้(คาซัคสถาน)
 • บากู (อาเซอร์ไบจาน)
 • ชมย่านเมืองเก่า
 • ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower
 • บากูบลูเลอวาร์ด
 • ถนนนิซามิ
 • - โบสถ์เมเตคีห์
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 • ป้อมปราการนาริกาลา
 • สะพานสันติภาพ
 • ถนนชาร์เดนี
 • มิทสเคต้า
 • อนานูริ
 • The Memorial of Friendship
 • คาซเบกี
 • ซาดาโคล
 • ฮักห์พาท(อาร์เมเนีย)-
 • ทะเลสาบเซวาน
 • -เกกฮาร์ด
 • การ์นี
 • ซาดาโคล (จอร์เจีย)
 • โบสถ์ทรินิตี้
 • ช้อปปิ้ง East Point

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ฿47,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

วันที่ : 03-10 พ.ย., 01-08 ธ.ค., 08-15 ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 47,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development