2DAY ไปโลด คำชะโนด ขอพร เด้อ 2 วัน 1 คืน โดยนกแอร์[DD]

รหัสทัวร์

EDC206097

สายการบิน

นกแอร์ (DD)

ระยะเวลา

2 วัน 1 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 4,555.-


ไปโลด  “คำชะโนด” ขอพร  เด้อ 
สายมู   เสริมบุญ   ขอพร “ปู่ศรีสุทโธ”  “แม่ศรีปทุมมา”
เดินทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD)

Highlight

 • จังหวัดอุดรธานี
 • วัดป่าภูก้อน
 • วัดผาตากเสื้อ
 • วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส)
 • ตลาดท่าเสด็จ
 • คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด)
 • พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿4,555 โปรดสอบถาม
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ฿4,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 4,555 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 600 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

วันที่ : 14-15 พ.ย., 28-29 พ.ย., 12-13 ธ.ค., 19-20 ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 4,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 600 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development